Cát sấy khô các dải hạt Song Thao Mortar

Cát sấy khô Song Thao Motar dùng cho các hạng mục bảo vệ thiết bị, chống cháy. Dùng cho các nhà máy sản xuất gạch, vữa khô, keo ốp lát... có nhu cầu mua cát sấy khô, đã qua sàng. Cung cấp được các loại cát đen sấy khô với các loại kích cỡ hạt khác nhau, theo yêu cầu của khách hàng.