Vữa xây dựng Song Thao Mortar

Vữa xây dựng Song Thao Mortar Xây - Trát - San nền. Cường độ bám dính và chống thấm cao, thuận lợi cho quá trình giám sát chất lượng, vận chuyển và thi công… Vữa khô trộn sẵn gồm xi măng, cát sạch và phụ gia.

Hiển thị 1 5 / 5 kết quả

  • Sắp xếp: