Song Thao Mortar nhận gia công sản xuất vữa theo yêu cầu

Song Thao Mortar Thiết kế - cung cấp - lắp đặt dây chuyền sản xuất vữa trộn chất lượng khô để bán với mức giá hợp lý và công thức trộn vữa khô cụ thể cho khách hàng với công nghệ mới góp phần tiết kiệm năng lượng, thời gian và công sức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.