Xỉ lò cao, xỉ lò Song Thao Mortar

Xỉ lò cao là phế thải của ngành công nghiệp luyện gang thép, thải phẩm ở dạng hạt có đường kính từ 10 ÷ 200 mm. Đây là sản phẩm phụ của quá trình luyện quặng oxit sắt thành gang.

Hiển thị 1 1 / 1 kết quả

  • Sắp xếp: