Tro bay Flyash Song Thao Mortar

Công ty Sông Thao Sản xuất và cung cấp sản lượng lớn tro bay đạt tiêu chuẩn Mỹ ASTM C618 - C311. TRO BAY TUYẾN - TRO BAY ẤM - TRO BAY KHÔ Cho các nhà máy xi măng, công trình thủy điện, dự án lớn

Hiển thị 1 2 / 2 kết quả

  • Sắp xếp: